Avbruten operation frias av Socialstyrelsen

Under pågående operation upptäcktes att viktiga operationsinstrument saknades, och patienten skickades hem tills ny operation kunde påbörjas 22 dagar senare.

Operationen av en kvinna avbröts och hon fick vänta 22 dagar på en ny operation efter att läkarna under pågående operation upptäckt att en del av ett operationsinstrumenten saknats.

Vid den första operationen på Universitetsjukhuset i Umeå upptäcktes att ett viktigt mätinstrument för att anpassa borrhål saknades. Operationen avbröts, patienten gipsades, fick antibiotika och skickades hem i avvaktan på en ny operation.

Händelsen anmäldes till Socialstyrelsen men den konstaterar att Operationscentrum gått igenom de rutiner och brister som funnits tidigare och att man åtgärdat dem. Och här fanns tydligen inget uppenbart slarv eller felaktigt handlande.