Umeå

Bråttom att bygga moskén

– Behovet av en moské bland Umeås ungefär 4000 muslimer är stort, säger Alaa Kashef, som är revisor i föreningen för Svenska muslimer i Umeå. Och det är bråttom för i augusti nästa år går bygglovet ut.

Det största problemet är att få fram pengar till bygget, men att en anonym givare ska skänka 35 miljoner kronor är inget som varken han eller ordförande i föreningen känner till.

Känner inte till någon anonym bidragsgivare

I veckan kom det fram uppgifter i media om en man från Marocko som legat inför döden men överlevt och nu vill tacka Allah genom att stödja flera mosképrojekt i Västeuropa, bland annat genom att 35 miljoner kronor till moskébygget i Umeå. Men detta har aldrig föreningens revisor Alaa Kashef hört talas om.

– I nuläget har vi inga pengar och bygglovet går snart ut, säger han till P4 Västerbotten.

– Det är viktigt för alla muslimer i Umeå att bygget av en moské blir av eftersom vi idag har undermåliga och för trånga lokaler. På vintern när alla inte ryms får en del stå ute i snön och be fredagsbönen, säger han.

Kan begära uppskov

På kommunen säger man att bygglovet för moskén påbörjades 2007 och blev klart 2008. När man får ett beslut om bygglov har man två år på sig att börja bygga och hela bygget ska stå klart inom fem år. Bygget påbörjades mycket riktigt inom två år med utgrävning och viss gjutning. Det innebär också att i augusti nästa år ska moskén stå klar.

– Är inte bygget klart i tid kan man be om uppskov, säger Maria Blomqvist som är statsarkitekt.