Umeå/Skellefteå

M-förslag: läkare som åker hem till äldre

Moderaterna i Skellefteå vill införa ambulerande läkare i Umeå och Skellefteå som kan behandla akut sjuka äldre i hemmet. Detta tror man skulle kunna frigöra resurser till ambulansverksamheten i övriga länet.

Det är moderaterna Liv Granbom och Andreas Löwenhöök som skrivit en motion i frågan till landstingsfullmäktige.

– Det ska vara en läkerresurs som kan åka hem till äldre i hemmet eller äldre på boenden och därmed avlasta ambulansverksamheten som idag ofta kör äldre till akuten när man är i behov av vård, säger Andreas Löwenhöök (M) till P4 Västerbotten.

Var ska de här läkarresurserna komma ifrån?

– Det handlar om att sluta avtal med de hälsocentraler som finns och vi ser att det här systemet skulle vara mest gångbart i Umeå och Skellefteå säger Löwenhöök som också tror att det här skulle kunna frigöra resurser för ambulansverksamheten för övriga länet.

– Man får färre körningar med ambulansen och mindre väntan på akuten och inläggningar, säger Löwenhöök.

Men är det inte så att de äldre gärna vill komma in till sjukhuset för att få vård?

– Försöket i Uppsala har visat att ofta behöver äldre en trygg hand, en läkare som kommer och ser till dem i hemmet. Det har fungerat väldigt bra där så jag tycker att vi ska försöka det här i Västerbotten, säger Andreas Löwenhöök, gruppledare för Moderaterna i Skellefteå.