Umeå

Sundin fortsatt skeptisk till musikverksamheten

I går kom besked från Umeå kommun att Scharinska villan är inte till salu och ska bli kvar i kommunens ägo. Kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark (S) meddelade att politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott är överens om att byggnaden inte ska säljas.

– Det är inte aktuellt punkt slut. Vi ser till att vi visar också att vi går in och renoverar utvändigt och invändigt. Och att vi i beslutet också markerar att musikscenen ska vara kvar, säger Marie-Louise Rönnmark(S).

När det för en tid sedan blev klart för allmänheten att Scharinska villan fanns med på listan av fastigheter som Umeå kommun ville sälja bort startade ett intensivt arbete från många av Umeås musiker för att få bort huset från försäljningslistan.

I många år drevs verksamheten av studentkåren som fortfarande är hyresgäst till lokalerna. Under 70- och 80-talet var det framförallt jazzen som höll till i huset men sedan se, sju år tillbaka hyr kåren ut lokalen till privata näringsidkare och har med tiden blivit Umeås största scen för musik för 18 - 30 åringar.

Scharinska villan i Umeå är skyddad som byggnadsminne genom kulturminneslagen och Bo Sundin, länsantikvarie på Länsstyrelsen i Västerbotten tycker inte att musikscenen ska bli kvar i Scharinska villan efter att huset renoverats.

– Ja, jag vill ju se en lugnare verksamhet än den som har varit. En verksamhet som bedrivs på byggnadens villkor och inte tvärtom.  Det är det man måste kräva av en lagskyddad byggnad, säger länsantikvarie Bo Sundin.

Däremot är han nöjd över att kommunen står kvar som ägare och att man har beslutat om att renovera byggnaden.

– Men sen finns det väl lite olösta frågor att man ännu inte har bestämt var musiken ska vara någonstans, säger Bo Sundin.