Västerbotten

Ungdomsambassadörer sökes

Region Västerbotten söker nu två ivriga unga länsbor som är intresserade av internationella frågor. Det handlar om två nya ungdomsambassadörer som är mellan 18 och 29 år och som region Västerbotten hoppas ska kunna representera länet framöver.

Till sommaren ska de få åka till Portugal och representera Västerbotten på en sommarskola tillsammans med politiker och tjänstemän från hela Europa. Och det är viktigt att de två som söker kan representera olika delas av länet.

– Vi försöker få en spridning på dem vi väljer, eftersom vi söker två personer, så att de inte kommer från samma ställe, säger Jenny Mozgovoy, Region Västerbotten.

Vad har de tidigare sagt om sin uppgift att representera Västerbotten?

– De har tyckt att det har varit spännande och intressant att få lära sig mer om vilka frågor som är aktuella runt om i Europa och få andra perspektiv, säger Jenny Mozgovoy från Region Västerbotten.