Storuman

Avtalsförslag om testverksamhet på flyget

1:47 min

Det har börjat röra på sig när det gäller framtiden för Storumans flygplats. Kommunen har tidigare beslutat att hyra ut en del av flygplatsen till företaget ASFT som ska bedriva utbildning och testverksamhet och nu finns ett färdigt avtalsförslag.

Ett avtalsförslag om testverksamhet på Storumans flygplats i Gunnarn är klart för beslut. Nu efter påsk kommer kommunstyrelsen att ta ställning till avtalet.

Kommunen har tidigare beslutat att hyra ut en del av flygplatsen till företaget ASFT som även fått köpoption på samma del av flygplatsen. Avtalet gäller en taxibana med tillhörande byggnader och mark.

Solvei Holmner i Gunnarn hoppas att den nedlagda flygplatsen ska leva upp.

– I och med det här kan man hålla flygplatsen igång och vara beredd att starta.

I dag ligger flygplatsen helt tom och utan en enda bil på parkeringen. För Solvei Holmner och de andra Gunnarnborna som vill ha tillbaka ordinarie flygtrafik tänder det nytt hopp om att Gunnarn ska vara inlandets flygplats nummer ett.

– Jag hoppas att den här testverksamheten ska sprida positiva vibbar om vilken bra flygplats vi har som kan användas till både det ena och det andra.