Avbruten operation inte nog för ris från socialstyrelsen

En operation på Norrlands universitetssjukhus fick avbrytas sedan läkarna under pågående operation upptäckt att en del av ett operationsinstrument saknades.

Patienten, en kvinna, gipsades och skickades hem med penicillin. Sen fick hon vänta i mer än tre veckor på en ny operation.
Händelsen anmäldes till socialstyrelsen men den konstaterar att Operationscentrum gått igenom de rutiner och brister som funnits tidigare och att man också gjort något åt dem. Socialstyrelsen anser inte heller att det var uppenbart slarv eller felaktigt handlande som gjorde att operationen fick avbrytas.