Recept via datorn vinner terräng

Allt fler läkemedelsrecept skickas elektroniskt. På ett år har andelen e-recept ökat från 17 till 32 procent visar Apotekets statistik.

Skillnaderna är stora över landet. Längst fram ligger Norrbotten, med 95 procent e-recept.

Olikheterna hänger ihop med hur länge de olika landstingen haft systemet med e-recept. Norrbotten var först ut och där skickas nästan alla recept med epost idag.

I Västra Götaland har man börjat med e-recept rätt nyss och där är det bara en enda procent av recepten som kommer till apoteken med epost.

En annan orsak till variationerna är att många landsting har omoderna journalsystem.

Det här skriver tidningen Dagens Samhälle.

Här i Västerbotten går nu mer än hälften av recepten via datorn.