Robertsfors

Gymnasieprogram i Robertsfors stängs

Jenningsskolans naurvetenskapliga och samhällsvetenskapliga program stängs för intagning hösten 2012. Det har kommunstyrelsen i Robertsfors beslutat.

Det innebär att de elever som redan går programmen får välja om de vill slutföra sin utbildning i Robertsfors eller byta skola, men att inga nya elever startar till hösten.

Kommunstyrelsen beslutade också att behålla alla yrkesförberedande program på skolan.

Jenningsskolan har under flera år kämpat för att behålla sina gymnasieutbildningar, men elevantalet fortsätter minska och nu har kommunen tillsatt en arbetsgrupp som ska se över skolans framtid.

De ska lämna ett besked i slutet av maj, så att frågan kan beslutas i budgetfullmäktige i juni.