Få unga debatterade Tjärhovets framtid

Det var få unga som deltog i debatten om vad som händer med deras verksamhet på Tjärhovet om Lidl får köpa hela kvarteret. Visst vill flera av dem ha allaktivitetshus och fritidsgård kvar på platsen, men de tror inte att politikerna är intresserade av deras åsikt.

Politikerna i kommunstyrelsen har redan bestämt sig för att sälja kvarteret Tjärhovet, men det betyder inte att allt är klappat och klart. Det kan komma att dröja ända till våren innan en ny detaljplan har godkänts och ett eventuellt bygglov kan ges.

På Tjärhovet finns allaktivitetshus och fritidsgårdsverksamhet, som måste flytta ifall Lidl tar plats i kvarteret. De flesta unga som berörs av en eventuell flytt, de deltog inte i någon större utsträckning i debatten.

Matilda Strömsten och Sanna Bergmark höll till vid datorerna utanför den sal där debatten hölls, de trodde inte att någon var intresserad av att höra deras åsikt.

- Jag tror inte de är så intresserade, de vill säkert bara ha hit fler affärer, jag tror inte de bryr sig så mycket om oss.

- Jag vet inte vad jag ska säga, det är så pinsamt att ställa sig inför publik och så.

Politikerna i kommunstyrelsen har redan bestämt sig för att sälja kvarteret Tjärhovet, men det betyder inte att allt är klappat och klart. Det kan komma att dröja ända till våren innan en ny detaljplan har godkänts och ett eventuellt bygglov kan ges. Och det menar politikerna ger de unga möjlighet att hitta en lämplig lokal till den verksamhet som bedrivs på Tjärhovet idag.

Frågan är då bara om budskapet når fram till ungdomarna? Elma Durakovic är ordförande i både ungdomsrådet och allaktivitetshusföreningen:

- Många ungdomar vågar kanske inte ställa en fråga, det är väl främst språket man inte förstår, säger hon.