Mångmiljoninvestering när is- och simhall byggs om

Skellefteå kommun kommer under de närmaste åren att investera 165 miljoner, främst då inom fritids- och kultursektorn. Ombyggnader av sim- och ishall, liksom teater, står på programmet.

Det är en del av den budget för 2005 och plan fram till 2007 som som fullmäktigeförsamlingen antog igår kväll. Investeringarna innebär bland annat ombyggnad av Eddahallen, Isstadion, och Nordanåteatern.

Den borgerliga oppositionen - folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna - argumenterade för ett eget budgetförslag med liknande investeringar, men också för pengar till att utreda en ny fotbollshall.

Dessutom ville oppositionen öka budgetramarna för skolan och socialnämnden jämfört med majoritetens förslag.