hälsa och sjukvård

Tandvårdssamarbete med Norge

Folktandvården i länet inleder ett samarbete med Norge, ett samarbete som kallas Gränslös tandvård.

Folktandvården ska tillsammans med sin motsvarighet i Nordland kartlägga sitt arbete och på så sätt utveckla och effektivisera tandvården.
En fråga som är viktig för Västerbotten är rekrytering av tandläkare i glesbygd, något som de norska kollegorna lyckats bra med.