holmsund

Holmsund får Reggio Emilia-förskola

Nu byggs förskolan Solbacken i Holmsund, som ska ha ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Reggio Emilia är en pedagogik som utvecklats i Italien och det ställer vissa krav på förskolans arkitektur.

Lokalerna ska vara barnens arbetsplats och ateljéer och laborativa miljöer byggs eftersom en stor vikt läggs vid skapande verksamhet. Förskolan kommer att ha sex avdelningar och beräknas vara färdig hösten 2013.