Västerbotten

Försäljning av skogsmark kritiseras

Att Sveaskog nu tillåter vem som helst att köpa skogsmark av bolaget, även utländska köpare, kritiseras. Tidigare riksdagsledamot menar att Sveaskog kör över riksdagsbeslutet från år 2001.

– Det är klart att jag inte har något emot att en familj från ett annat land flyttar till Sorsele kommun och köper skog och bosätter sig där, då är det okej, men att utländska investerare skulle köpa Sveaskogs marker det är definitivt mot grundtanken i riksdagens beslut som vi fattade med stor riksdagsmajoritet, säger Åke Sandström, tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet och menar att Sveaskog kör över det tidigare riksdagsbeslutet.

Grundtanken när Åke Sandström och de andra i riksdagen beslutade att sälja skogsmark var att stärka landsbygden. Om man skulle köpa skogsmark av Sveaskog då skulle man bo eller äga en fastighet i den kommun där skogsmarken ligger, men nu har Sveaskogs styrelse tagit bort den begränsningen, säger Olof Andersson, ansvarig för fastighetsaffärer på Sveaskog.
– Dels för att ändringen stöds genom det här med EU:s stadsstödsregler, alltså om man ska sälja skogsmark eller statlig mark överhuvudtaget, då ska inte finnas något begränsningar på köpare, säger Olof Andersson.

Olof Andersson säger också att de vill stärka det enskilda skogsbruket. I Västerbotten har man hittills sålt cirka 8000 hektar och försäljningen kommer att fortsätta.
– Och beträffande Västerbotten så kommer vi att sälja ungefär 7000 hektar per år i några år framåt, säger Olof Andersson.