Västerbotten

Färre men större älgar är målet

2:17 min

Den nya älgförvaltningen som riksdagen beslutat om genomförs nu i praktiken. Fem älgförvaltningsområden har bildats i länet. Markägarna och de stora skogsbolagen har fått mer att säga till om och Dan Rönnkvist som är skogsskötselchef på SCA i Västerbotten tycker det är bra att markägarna aktivt satsar på att utnyttja sitt inflytande.