Konjunkturen upp i Norrland

Konjunkturen i Norrland har vänt uppåt. Det är tillverknings-och byggindustrin, detaljhandeln, IT-branschen och turismen som är mest optimistiska just nu. Det här framgår av Norrlandsfondens årliga konjunkturbarometer.

Konjunkturen är starkast i Västerbottens län och i Gävleborg.
Högkonjunkturen förutspås också få positiv effekt för sysselsättningen.
Problem är det dock fortfarande för sågverken, även om det också här börjar höras lite mer positiva tongångar.