Storuman

Storumaninvesteringar kan ge över 2000 jobb

1:30 min

Storumans kommun förutspår stora investeringar inom vindkraft, gruvindustri och turism fram till år 2020. I det mest optimistiska scenariot handlar det om investeringar inom olika branscher för 36 miljarder kronor och 2 200 nya arbetstillfällen.

De senaste decennierna har kommunerna i Norrlands inland haft det tungt, och flyttlassen har gått söderut och mot kusten. Men nu har det vänt, tror prognosmakarna och drar paralleller till vattenfallsepoken då investeringarna i vattenkraft fick nya samhällen att växa fram.

Bland de nutida planerade investeringarna är nickelfyndigheten i Rönnbäcken den enskilt största gruvsatsningen.

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storuman, säger att det här innebär att kommunen måste ligga långt framme i planeringen och hitta nya former av lagarbeten med näringsliv, regering osv.