Sápmi

Mångmiljonfel hos sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen får allvarlig kritik från Riksrevisionen för att inte ha gjort avsättningar för möjliga lokalkostnader på cirka 102 miljoner kronor i årsredovisningen.

Riksrevisionen har därför lämnat en revisionsberättelse med så kallad avvikande mening som ges då ett fel påverkar hela redovisningen. Sådana fel kan leda till att det fattas felaktiga beslut baserade på informationen.

Det finns fem sameskolor, och en av dem ligger i Tärnaby.