Skellefteå

Skola missar modersmålsstöd

Bureskolan i Skellefteå kommun får kritik från Skolinspektionen för att den inte följer skollagen på flera punkter.

Bland annat finns det flera elever på skolan med ett annat modersmål än svenska, men alla har inte fått information om att de har rätt studiehandledning på sitt modersmål. Det har inte heller utretts om de har behov av särskild handledning.

Enligt skolinspektionen har skolan också en ofullständig plan mot kränkande behandling.