Skelleftehamn

Större hamnbogserare assisterar Bolidenfartyg

Sedan igår finns en större och kraftfullare isbrytande hamnbogserare i Skelleftehamn. Den klarar inte bara isen bättre utan också assistans av större fartyg som ska till Rönnskärsverken.

Bolaget Skellefteå Hamn har bytt bort bogserbåten Aitik mot den betydligt större och kraftfullare bogseraren Baus från piteåbaserade Rederi AB Nestor.

– Baus har modernare teknik, och det är lättare att få fram reservdelar, säger hamnchef Lars Widelund.

Den passar också behoven bättre eftersom det nu förekommer mycket assistanser av större fartyg, främst till Bolidens smältverk på Rönnskär.