Kulturarbetares extraknäck

Kulturpolitiker kritisk till extraknäcktolkningen

Tomas Wennström, kulturnämndens ordförande i Umeå, är kritisk till kommunens tolkning av lagen om bisysslor, som bland annat resulterat i att en bibliotikarie och författare inte längre får tala om sina barnböcker vid författarbesök.

Tomas Wennström vill att frågan om bisysslor diskuteras mer ingående och att kommunanställda med bisysslor ska ses som en tillgång, inte som ett problem.

– Vi har ju att ta ställning ... det är lagen. Det är ju inte politiken utan juridiken som bestämmer det här. Men sen väljer vi då hur vi tolkar lagarna. Och det är här jag tycker att de har ägnat sig åt en väldigt snäv tolkning av lagen. För det får orimliga konsekvenser för hela kulturlivet i Umeå.

På vilket sätt då?

– Nu handlar det om en bibliotikarie som är författare. Jag tycker att det är en enorm tillgång till människor som utövar olika typer av konstnärliga yrken - om de sedan är författare eller musiker eller skådespelare eller annat. Och ändå arbetar inom kommunen. Det tycker jag är en tillgång för kommunen och särskilt för oss som arbetar inom kultursektorn.

Vad kan du nu göra för att gå vidare med detta?

– Vad vi ha gjort nu är väl framförallt en diskussion inom förvatningen. Jag har ju talat med Fredrik som är kulturchef om att man måste ha ett resonemang med övriga. För det är ju inte längre så att vi i nämnderna som har personalansvaret i kommunen, utan det är ett särskilt personaltskott som ansvarar för personalfrågor på många olika sätt.

– Vi får väl föra en diskussion om det här, men är det så att vi tolkar lagen på olika sätt då vill jag ha det här till en diskussion och då får vi ta upp det i politiken, helt enkelt.