Bottenviken

Nya regler för laxfiske

Den vilda laxen i Sverige för en tynande tillvaro, framförallt i norrländska älvar. Beståndet behöver stärkas och därför föreslår Havs- och vattenmyndigheten nu nya regler för laxfiske längs kusten.

Myndighetens förslag är bland annat en senare fiskestart, och att fler laxar ska fiskas med fällor och färre med krok eller drivlina. Dessutom ska fiskarna rapportera in sina fångster senast 48 timmar efter vittjning istället för en gång i månaden. Syftet är att öka möjligheterna att bevara och restaurera de vilda laxstammarna och få ett hållbart fiske på sikt. Förslaget till ändring av föreskrifterna föreslås träda i kraft den första juni i år.