Ekonomi & Samhälle

Debatt om ekonomiska frizoner

8:14 min

En ekonomisk frizon med sänkt skatt för företag och privatpersoner  skulle gynna områden med dålig tillväxt och minskande befolkning tror Centerpartiet. Vänsterpartiet pekar på att stora investeringar redan planeras, bland annat i gruvindustrin, och varför skulle just de inte betala skatt för sin verksamhet?

Centerpartiet vill utreda om områden med dålig tillväxt och minskande befolkning kan gynnas av att skatten för företag och privatpersoner sänks. Det tror Helena Lindahl, centerpartistisk riksdagsledamot för Västerbotten.

– Att införa ekonomiska frizoner är ett sätt att locka familjer och mindre företag att flytta och etablera sig.

Men Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ordförande, är kritisk:

– I norr väntar redan stora investeringar i gruvnäringen. Varför ska just gruvföretag inte betala skatt för sin verksamhet?

De båda möttes i en debatt i Västerbotten Direkt som leddes av Anahita Ghazinezam.