Västerbotten

Oro när telefonin inte fungerar

1:24 min

Länsstyrelsen gjort en kartläggning där man kommit fram till att det finns brister både när det gäller mobiltelefoni och fast telefoni i länet. Brister som innebär oro då bland annat trygghetslarm inte fungerar.

Man har pratat med vanligt folk, med kommunerna och olika aktörer inom samhällsviktiga funktioner. Nu väntar länsstyrelsen på svar från teleoperatörerna och nätägarna.

– Men det räcker inte, säger Christer Papmehl på länsstyrelsen. Han säger att frågan måste lyftas till en högre nivå. Det kan handla om en ändrad lagstiftning, om att samhället ställer andra krav på teleoperatörerna än tidigare.

Lars-Erik Sundqvist som är räddningstjänstsakkunnig för Region Västerbotten, och även räddningschef i Storumans kommun håller med om att problem med telefonin måste åtgärdas.

– Jag har fått flera påtryckningar av just den oro, den enorma oro som det här skapar. Trygghetslarmen fungerar inte, man når inte sina anhöriga, man når inte 112, man är isolerad helt enkelt, säger Lars-Eriks Sundqvist, räddningschef i Storumans kommun.