Umeå

FK kräver kvinna på 180.000 kronor

Försäkringskassan vill att en kvinna i 60-årsåldern i Umeå ska betala tillbaka nästan 180 000 kronor som hon har fått i sjukersättning.

Enligt försäkringskassan har kvinnan sedan 2008 haft större arbetsförmåga än den halvtid som hon hade anmält. Detta eftersom hon jobbade mer än halvtid under åtminstone elva icke sammanhängande månader under 2008, 2009 och 2011, utan att ha anmält detta till försäkringskassan.

Kvinnan har bett Försäkringskassan att vänta med beslutet om återbetalning tills dess att omprövningen av hennes sjukersättning är klar, men nu kräver alltså kassan att hon betalar.