Umeå

Lämna goda idéer i glashuset

Innovationssluss Västerbotten tar vara på vårdanställdas idéer om bra produkter inom vården. I dag, lördag, kan den som har en bra affärside få hjälp med den i Glashuset på Renmarkstorget i Umeå.

– Innovationssystemet i Umeå kallar vi det. Egentligen heter kampanjen "Våga satsa, förverkliga din idé". Den vänder sig till de som har idéer, innovationer som man vill förverkliga. Att man vill starta ett eget företag till exempel, säger Pernilla Abrahamsson, en av rådgivarna på plats.

Vad händer med idéerna som man lämnar in här?
– Ja, det är ju inte bara idén vi är intresserad av utan också människan bakom idén. Man måste ha en egen drivkraft i sina idéer för att kunna förverkliga dem. Man måste ha det drivet själv. Det är jätteviktigt, säger Pernilla Abrahamsson.

Pengar till projektet kommer från bland annat Skellefteå och Umeå kommuner, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting.