Västerbotten

Exporten från länet växer

Västerbotten utmärker sig som det län där exporten växer snabbast, med hela 40 procent under 2011. Det skriver DN på söndagen.

– Uppgången för Västerbotten är delvis beroende på konjunkturen, men det är mer som ligger bakom. Det gäller i ännu högre grad för Norrbotten där exporten har växt snabbast under den senaste femårsperioden. För båda länen spelar framgångarna för gruvnäringen en väsentlig roll, säger handelsminister Ewa Björling till tidningen.