Minerva får starta grundskola på Ersboda i Umeå

Friskolan Minerva har nu fått Skolverkets tillstånd att starta en ny grundskola på Ersboda i Umeå.

Skolan får plats för 240 elever i klasserna 4 till 9 och lokaliseras till före detta Ystarskolan.

Minerva har sedan sex år en skola i centrala Umeå.

Tidigare i höst har samma skolhuvudman fått Skolverkets godkännande att starta en ny naturvetenskaplig gymnasieutbildning med företagande och entreprenörskap som profil.

Den skolan kommer fullt utbyggd att ta in 150 elever och startar 2005.