Miljöbidrag till Sorsele och Vilhelmina

Sorsele får 1,4 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att minska växthuseffekten och Vilhelmina har fått 170.000 kronor till samma ändamål.

Totalt ger verket 363 miljoner kronor i bidrag till 23 lokala klimatinvesteringsprogram. det så kallade Klimp, och sju så kallade ”Guldklimpar”.

Programmet är ett statligt stöd till kommuner och andra lokala aktörer som genomför långsiktiga investeringar för att minska växthuseffekten.