Kritik mot ölköpskontroller

Den senaste tidens ölköpskontroller,som organsiationen UNF, Ungdomens nykterhetsförbund, gjort i några Umeå-butiker, har fått en hel del kritik.

Ölköpskontrollerna som UNF gjort har gått till så att en minderårig har försökt köpa ut folköl, ibland genom att lura kassapersonalen.

Kritiker vänder sig mot de metoder UNF använt sig sig av och som man hävdar, i vissa fall, vara oetiska.

Men från Socialstyrelsens sida har man inget att invända mot den testmetoden- det säger Åke Setréus, byrådirektör och ansvarig för ett regeringsuppdrag som rör drogförebyggande åtgärder och frivilligorganisationer.

Åke Setréus menar att UNFs folkölsprojekt är ett av de bästa och Socialstyrelsen har bidragit med över en miljon kronor till projektet.