Miljökrav på gräsklippare

Regeringen beslutade i torsdags om avgaskrav för bensindrivna arbetsredskap som gräsklippare, motorsågar, häcksaxar och andra små motordrivna arbetsmaskiner. Det gäller alla nytillverkade redskap. 

Avgaskraven införs vid årsskiftet och skärps sedan successivt fram till år 2009.

Reglerna innebär att arbetsredskap som inte uppfyller de nya avgaskraven inte får typgodkännas eller släppas ut på marknaden.