region Västerbotten

Orättvis kritik mot Region Västerbotten

1:32 min

Ogrundad kritik och svepande formuleringar - det är region Västerbottens ordförande Erik Bergqvists omdöme om gårdagens utspel från Åseles samlade opposition om att lämna regionförbundet.

Det är inte sant att inlandet missgynnas i regionen, och just Åsele satsar man faktiskt ovanligt mycket på, menar han.

– Vi har ju prioriterat det som har varit viktiga projekt för länet. Och tittar man till exempel på länstrafiken så har ju Åsele ett projekt bland de allra första. Och där har det varit väldigt trångt om pengarna, men vi har gjort bedömningen att en ny rondell utanför Åsele har varit en av de viktigaste sakerna. Så de har ju inte riktigt sett vad som sker.

Nej, Erik Bergqvist ger inte mycket för Åseles Folkpartis och kommunlistans kritik. Det gjorde han inte när Skellefteås folkparti gjorde ett liknande utspel för ungefär en månad sedan heller. Att fyra av sju ledamöter i regionförbundets arbetsutskott kommer från Umeå tycker han inte är ett problem - så länge de för en politik för hela regionen. Dessutom påpekar han att det är upp till partierna att välja sina ledamöter.

P4 Västerbotten når Erik Bergqvist på mobilen på väg hem till Umeå från ett möte i Lycksele om inlandets utveckling, och han tycker att det är ironiskt att hoten om att lämna regionförbundet kommer just från en inlandskommun.

– Regionförbundet förutsätter ju att alla kommuner är medlemmar. Lagen är sån, och lämnar en kommun då kan man inte ha ett regionförbund. Men säg att man lägger ner regionförbundet - de som drabbas mest är ju inlandskommunerna, för det är ju de som har minst egna resurser att jobba med regional utveckling.