Storuman

Jakträtt stjälper flygplatsplaner

1:12 min

Det blir ingen internationell testverksamhet och utbildning i halkbekämpning som det var tänkt. Företaget ASFT Industries har tappat förtroendet för Storumans kommun efter att företagets VD Leif Graflind blivit oense med kommunen om jakträtten i skogarna runt flygplatsen. Det här framgår av en brevväxling mellan ASFT och kommunen.

Den sextonde april kör en bil mot Gunnarn, och i den förs ett samtal som blir ödesdigert. Leif Graflind och koncernchefen i Storumans kommun Peter Persson pratar om hur kommunen ska göra i ordning flygplatsen, och så pratar de om älgjakten. En vecka senare skriver Leif Graflind såhär till kommunen.

"Jag menar att jag blivit förd bakom ljuset då jag får den här informationen så här sent i processen."

Det Leif Graflind syftar på är att han informellt fått veta att en föredetta flygvapenchef har nycklar och fritt inträde till området för att kunna jaga där, och han skriver vidare:

"Vid sådan verksamhet är frågan om industrispionage av stor vikt, och möjligheten att det finns utomstående personer med fritt tillträde till området är i detta sammanhang ytterst otillfredställande."

Peter Persson på kommunen svarar och han ger en helt annan bild av bilfärden.

"Leifs återgivande av det samtal som fördes mellan honom och undertecknad angående jakten vid flygplatsen under bilresan till flygplatsen är inte korrekt återgivet. Leif tog under bilfärden till flygplatsen återigen upp att kommunen skulle säga upp nuvarande jakträttsinnehavare och att han personligen skulle få jakträtt på hela fastigheten."

Peter Persson skriver också att Leif Graflind inte blivit förd bakom ljuset, eftersom han vetat om hur det låg till med jakten sedan i höstas. Och om ASFT senare köper hela fastigheten blir jakträtten deras.

"Storumans kommun uppvisar begränsad önskan att tillgodose de önskemål som framförts (...) vilket gör att vi i dagsläget finner det svårt att gå vidare med etableringen av testverksamhet vid Gunarns flygplats."

Ett besked som Peter Persson beklagar:

– I grund och botten tycker jag det var tråkigt att de drog sig ur. Vi har ju jobbat länge med att få till stånd nånting. En etablering på flygplatsen hade dels gett arbetstillfällen men också kunnat förbättra kommunens finansiering av flygfältet.

Hur kommer det sig att en jaktfråga kan avgöra en så här viktig affärsuppgörelse?

– Jag har väl litegrann svårt att tro att det bara är jaktfrågan som gör att man inte vill etablera sig på flygplatsen. Det kan ju också vara affärsmässiga överväganden, men det är ju det som vi officiellt har fått.