Umeå

Sommarstugor runt Nydala hotas av rivning

1:58 min

Ett 30-tal sommarstugor rivs kring Nydalasjön i Umeå, detta om kommunens översiktsplan för området går igenom. Men just nu ligger planen på utställning vilket innebär att allmänheten kan lämna synpunkter fram till den 6 juli. Daniel Forsberg som hyr stuga vid Nydalasjön menar att stugorna, som byggdes på 30-talet, bör bevaras inte minst av kulturhistoriska skäl.

– Det är en väldigt spännande arkitektur och lösningar på hur man kunde fixa sitt första sommarboende och nyttja dem några veckor de semesrterveckor man fick på 30-talet.

Den stuga som Daniel Forsberg hyr vid Nydalasjön har funnits i hans familj i generationer - från Daniels morfars far och mor till honom själv. Men många av de gamla stugor som står runt sjön är förfallna och trädgårdarna är igenvuxna. Daniel Forsberg menar att det beror på att framtiden länge har varit osäker för de som hyr, med bara ett arrende på bara ett år åt gången.

Isabella Forsgren är planeringschef på utvecklingsavdelningen på Umeå Kommun, och hon förstår att det är problematiskt med korta arrenden:

– Samtidigt har det ju funnits en ambition att göra området kring Nydala sjön mer tillgängligt. Nu är det här en politisk viljeinriktning som vi har lyft in i utställningsskeendet. Så att vissa beslut får ju konsekvenser.

Och det är det här som är själva kärnan i kommunens plan för Nydala - man vill att området ska få fler grönområden och bli tillgängligare för allmänheten. Daniel Forsberg tror dock att stughyrarna runt sjön är viktiga, inte minst för säkerheten om kvällen, om till exempel en olycka sker. Isabella Forsgren igen.

Men hon poängterar att det i planen också finns ett förslag om 2200 nya bostäder söder och norr om sjön:

– Samtidigt som det försvinner stugor så kommer det till bebyggelse.