Västerbottens län

Ny upphandling av idrotts- och motionsskador

Landstinget ska göra en ny upphandling av idrotts- och motionsskador. Den förra upphandlingen som delades av tre företag överklagades och görs nu om.

Men den ekonomiska ramen för utredning och behandling minskas från fyra till tre miljoner kr per år. Avtalsperioden har också begränsats till två år, med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år