Förbjudet benmjöl hittat i djurfoder

Sju gårdar i länet har fått grisfoder med benmjöl i. Svenska Lantmännen har slagit larm sedan man upptäckt rester av benmjöl i det foder som smågrisarna ska äta. Efter utbrotten av galna kosjukan i Europa i mitten på 90-talet förbjöds benmjöl i allt foder

Men att det nu hittas rester av benmjöl i fordret i Sverige betyder inte att det är farligt säger Reinhold Svensson foderchef för Svenska Lantmännen. Anledningen till att benmjöl hittats i fodret är att det används i en del av tillverkningsprocessen. Det ska nu förändras enligt Reinhold Svensson.