Umeå

JO vill ha svar på varför journalkopior inte lämnas ut

Flera gånger under mer än ett halvår stötte föräldern på för att få ut kopior på dotterns journal från Barnkliniken i Umeå. Patientnämnden, som ska underlätta kontakt och problem mellan patient och vårdgivare, hjälpte till. Men ändå lämnades journalkopiorna inte ut och inte heller fick vårdnadshavarna någon förklaring.

I januari anmälde mamman det hela till Justitieombudsmannen som nu utreder ärendet.

Nu begär JO att hälso- och sjukvårdsnämnden, som är ansvarig för Barnklinikens verksamhet, svarar på anmälan.