Kommuner förlitar sig på ideellt stöd till kvinnor

De flesta kommuner saknar en övergripande handlingsplan om hur mäns våld mot kvinnor ska bekämpas. Det skriver Amnesty i en rapport och riktar svidande kritik mot kommunerna.

Drygt hälften av Sveriges 290 kommuner svarade frågorna, och av dem bedriver endast fyra kriscentrum i egen regi. De flesta förlitar sig alltså till ideella kvinnojourer när det gäller stöd och skyddat boende, konstaterar Amnesty som kallar resultatet ”beklämmande och alarmerande”.

Rapporten presenteras med anledning av att det idag är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Amnesty presenterade i våras, som ett led i människorättsorganisationens globala kampanj mot kvinnovåld, en rapport om mäns våld mot kvinnor. Den konstaterade att anmälningarna om kvinnomisshandel ökat kraftigt under 1990-talet.

På kvinnovåldsdagen följs studien upp med ytterligare en rapport - denna gång med Sveriges kommuner i fokus. Frågan har varit hur de arbetar med att bekämpa kvinnovåldet och hur de ger utsatta kvinnor stöd och skydd.

Rapportens namn, ”Har ej prioriterat frågan”, ger en fingervisning om resultatet. Undersökningen, som presenteras på torsdagen, visar att de flesta kommuner saknar en övergripande handlingsplan om hur mäns våld mot kvinnor ska bekämpas.

- Internationellt sticker Sverige ut med sin progressiva lagstiftning på området, i många länder finns inte alls samma tydlighet i lagen. Men tillämpningen av lagen lämnar mycket att önska, säger Amnestys kampanjsamordnare Katarina Bergehed till TT.