Lycksele

Vikariebrist hotar patientsäkerheten menar sjuksköterskor

Patientsäkerheten på Lycksele lasarett hotas i sommar på grund av att landstinget ännu inte lyckats rekrytera vikarier.  Det skriver sjuksköterskorna på medicinavdelningen i ett öppet brev.

"Vi kan bara vara på en plats i taget, och vi har inte mer än två händer, även under sommaren. Hur och vem ska prioriteras? Vem ska få vänta?" Står det i brevet. Sjuksköterskorna undrar om och när de ska kunna få sin lagstadgade semester och kräver besked av landstinget.