Nordmaling

Nedskärningar inom det sociala

Socialnämnden i Nordmaling har beslutat dra in den gratistjänst på tio timmars anhörigavlösning som funnits i fortsättning får anhöriga avlösning i högst fem timmar men får då betala hemtjänsttaxa.  Det skriver Västerbottens-Kuriren.

Den färdiglagade maten körs bara ut tre dagar i veckan istället för som nu alla dagar.

All verksamhet utom personalkostnader ska skäras ned med 1 procent.

Dessutom ska oanvända platser på Tallbacken göras om till kortidsplatser för färdigbehandlade patienter från NUS, något som ska spara 3-4000 kronor per dygn och plats.