Akutsjukvård

Vill att fler ska lära sig rädda liv

Renskötande samer löper 70 procent större risk att drabbas av dödsolyckor jämfört med sina icke-samiska grannar. Men nu utbildas samer att själva ta hand om personer som råkar ut för olyckor i väglöst land.

Efter förra årets pilotprojekt har kurserna i "Akutsjukvård i extrem glesbygd" nu börjat på allvar.

Enligt initiativtagaren Helge Brändström som är beredskapsöverläkare är det många som har hört av sig för att de vill gå kursen även framöver.

Tre kurser i fjällvärlden kommer att hållas för både lekmän och sjukvårdspersonal. Den första i Jokkmokk nu i slutet av maj, sen i Saxnäs i början av juni och i Funäsdalen i augusti. Till det har regeringen avsatt drygt 1,2 miljoner kronor fram till 2013.

– Det här är sån kunskap som alla har nytta av, säger Lena Kroik från Borgafjäll som är samordningsköterska för kursen men också själv renägare.