"Skogen vi ärvde"

Skogsforskare kritisk till artikelserie

1:40 min

Ledande skogsforskare i Umeå går nu ut och försvarar landets skogsbruk. Detta efter uppmärksammade artiklar i Dagens Nyheter där skogsindustrin har beskrivits som en "skogsmaffia".

Det är i den uppmärksammade artikelserien under rubriken "Skogen vi ärvde" som skogsbruket beskrivs som en "skogsmaffia" där industrin och dess ekonomiska intressen styr både politiker och myndigheter.

Tomas Lundmark, dekanus vid SLU i Umeå, har tillsammans med 14 andra skogsforskare i Umeå och Uppsala reagerat mot att artikelserien inte beskriver en enda positiv sak med skogsbruk.

Tomas Lundmark säger att skogens betydelse som råvarukälla kommer att öka i framtiden. Och att artikelserien ger en felaktig bild av att turismen skulle skapa fler jobb i Norrlands inland än skogsbruket.