Krav på 400 miljoner för dammolycka i Spanien

Boildens spanska dotterbolag Apirsa ska betala 45 miljoner euro, motsvarande omkring 400 miljoner kronor som kompenensation för skadorna i samband med dammoyckan i Los Frailes 1998. Det har den administrativa högsta domstolen i Spanien slagit fast.

Spanska rättsinstanser har tidigare helt friat Bolidens dotterbolag, Apirsa, från ansvar till olyckan. I stället har samma rättsinstanser slagit fast att det var projekterings- och konstruktionsfel som gjorde att dammen brast och flera miljoner liter giftigt avfallsvatten rann ut i vattendragen runt gruvan.

Men det spanska miljödepartementet menar att Boliden ändå ska betala en stor del av de kostnader som uppkom i samband med olyckan. Boliden har överklagat kraven men den administrativa högsta domstolen i Spanien går på Miljödepartementes linje. Högsta domstolen menar att Boliden Apirsa hade det yttersta ansvaret och att företaget i sin tur får kräva skadestånd av de företag som konstruerat och projekterat dammen. Boliden har redan inlett sådana skadeståndskrav.

Eftersom dotterbolaget Apirsa är ett företag som håller på att avvecklas så kommer Boliden att ta över kraven och lägga dom till övriga skadeståndskrav mot dom föetag som byggde och konstruerade dammen.