Umeå

Knektutbildning får gott betyg

Inga avvikelser har rapporterats och helhetsintrycket är bra. Det är dock tio rekryter som har hoppat av utbildningen. De som har hoppat av har angett en låg fysisk status eller bristande motivation som skäl. Men de rekryter som är kvar bedöms klara utbildningen.