Umeå

Slagsmål och falskt pass fall för domstol

De två männen hamnade i handgemäng i Umeå i början av månaden. Nu är den ene stämd för att ha tillfogat den andre smärta och tandskada genom slag i ansiktet.

Men han stäms också för "brukande av falsk urkund", då han vid polisingripandet och i förhör har uppgett ett falskt namn och visat upp ett förfalskat pass.

Umeå tingsrätt tar hand om fallet.