Umeå

Fängelse för hot och olaga tvång

Sex månader för stöld, olaga tvång och hot blev straffet för den Umeåbo som stod åtalad sedan han vid ett tillfälle i juni med kniv och slag fått tre personer att tömma sina fickor och väskor.

Vid ett annat tillfälle ska han ha brutit sig in i en lägenhet och stulit en dator.

Mannen skall också betala drygt 14 000 kronor i skadestånd. Däremot blev det en friande dom för den Umeåbo som var åtalad för medhjälp.