Umeå

Inga nya säkerhetsrutiner

Akutmottagningarna i Sveriges storstäder tvingas höja säkerheten till följd av ett ökat våld i samhället. Men på Norrlands universitetssjukhus har man inte ändrat sina säkerhetsrutiner på senare år.

– Större städer ger större problem, men vi har vakter och våra dagliga rutiner som vi följer, säger Björn Sandström, som är säkerhetschef på NUS.

Vid händelser där enskilda patienter kan vara hotade sker ett samråd med polisen och då kan sjukhuset höja bevakningen.