Miljögifter

"En tickande miljöbomb"

1:39 min

Arsenik, kvicksilver och bly är några av ämnena som finns koncentrerade i marken vid dom 40 giftigaste platserna i länet som Länsstyrelsen listat. Planen är att platserna ska vara sanerade innan år 2050. Men nu varnar Naturvårdsverket att det kan bli omöjligt eftersom det inte finns tillräckligt med pengar.

– Det läge som har uppstått nu och som gäller för hela Sverige är att pengarna för de här saneringarna börjar ta slut. Å har vi inte pengar till att sanera så kommer de fortsätta att läcka metaller och miljögifter, säger Magnus Langdoen på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Enligt planen ska Sveriges 1300 giftigaste platser vara sanerade till år 2050. 40 av dem ligger i Västerbotten. Här handlar det framför allt om gamla träimpregneringar och gruvor där miljögifter och tungmetaller finns kvar i marken.

Men nu larmar Naturvårdsverket, som fördelar medlen till berörda kommuner och län, att pengarna bara kommer räcka till att sanera en tredjedel av alla giftiga platser. Och ber därför regeringen om mer pengar. Om medlen tar slut blir konsekvenserna mycket allvarliga, berättar Magnus Langendoen på Länsstyrelsen Västerbotten.

Just nu står kommunerna och Länsstyrelsen i startgropen för flera nya saneringsprojekt och om de skjuts upp är han rädd att kunskapen och organisationen som finns hinner gå förlorad.

– Det är väldigt komplicerade projekt som måste ta lång tid och tar pengarna slut så riskerar kompetensen att försvinna och organisationen att försvinna från kommunen vilket kommer göra att om pengarna kommer om fem år igen så blir det lite som att börja om från början.

På en del ställen riskerar gifterna att spridas till grundvatten eller andra vattendrag. Och då kan det bli farligt för både människor och natur, berättar Nils Viklund på Naturskyddsföringingen i Västerbotten.

– De ligger där som en tickande miljöbomb. Man vet aldrig riktigt när de kommer att frigöra sig eller i vilka mängder och om det sker ett kontinuerligt utsläpp så blir det en kronisk exponering av de här miljögifterna och det i sin tur ger ju skador på kroppen, säger Nils Viklund.

Mikaela Pallin
mikaela.pallin@sverigesradio.se