Robertsfors

Subventioner snedfördelar konkurrensen

En företagare som arbetar med fotvård har anmält Robertsfors kommun till konkurrensverket. Företagaren tycker att konkurrensen är snedvriden och att den missgynnar privata aktörer.

Anmälaren skriver att skattepengar i form av subventioner till vissa kundgrupper gör att konkurrensen inte är rättvis.

Företagaren menar att den kommunala fotvården har luddiga kriterier och att anmälarens företag missgynnas av det.

Företagaren får inte besöka äldreboenden eller på annat sätt jobba med uppsökande verksamhet. Företagaren skriver att 80 procent av årsinkomsten missgynnas utifrån kommunens snedvridna konkurrens.

I anmälan står:

 "Man använder sig även av påtryckningsmetoder i form av munkavel på sin egen personal för att inte mitt företag ska nämnas som alternativ till kommunens."

news.vbtn@sverigesradio.se