Ammarnäs

Ammarnäsfiskare överklagar nej till muddring

Fiskare i Ammarnäs överklagar nu länsstyrelsens beslut att säga nej till deras ansökan om att få muddra två rännor som gör det möjligt att ta sig med båt från Nolavan till Gautsträsket när det är lågvatten.

Länsstyrelsen avslog ansökan från Ammarnäs fiskevårdsområde och menar bland annat att vinsterna med muddringen inte överväger kostnaderna och skadorna som följer med åtgärdena.

Men Ammarnäs fiskevårdsområde håller inte med och överklagar nu Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen